The gut flora as a forgotten organ

Sedef Hastalığı ve Psöriyatik Artritte Mikrobiyom: Cilt Perspektifi


Sedef hastalığı, dünya nüfusunun yaklaşık %2'sini etkileyen, kronik, inflamatuar, immün aracılı bir deri hastalığıdır. Sedef hastalığı olan hastaların %20'sinde karakteristik cilt lezyonlarına psoriatik artrit (PsA) eşlik eder. Sedef hastalığı, çeşitli çevresel faktörlere karşı düzensiz bir bağışıklık tepkisi olan genetik olarak yatkın kişilerde ortaya çıkar. İnsan vücudu birçok mikrobiyal türe ev sahipliği yapar ve hem cilt hem de bağırsak mikrobiyomu, bağışıklık dokusu gelişimi ve işlevinin gelişimini ve işlevini etkiler. Kutanöz mikrobiyom üzerine yapılan araştırmalar, sağlıklı kontrollere kıyasla psoriazisli hastalarda göreceli olarak artan Streptococcus bolluğuna ve düşük Propionibacterium düzeyine doğru bir eğilim göstermektedir. Bağırsak mikrobiyomunda, Firmicutes ve Bacteroidetes oranı, sağlıklı kontrollere kıyasla psoriatik bireylerde bozuktur. Aktinobakteriler, sağlıklı bireylere kıyasla sedef hastalığı olan hastalarda nispeten daha az temsil edilmektedir. Cilt mikrobiyom flora çeşitliliğindeki azalma, sedef hastalığı olan bir hastanın artrit geliştirme riskinin yüksek olduğunun bir işareti gibi görünmektedir. Antimikrobiyal (antibiyotik) tedavi, prebiyotiklerin veya probiyotiklerin uygulanması veya tüm sağlıklı mikrobiyal popülasyonun transplantasyonu ile terapötik amaçlı cilt mikrobiyotasının modüle edilmesi sağlanabilir.

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29858350/ 

The Microbiome in Psoriasis and Psoriatic Arthritis: The Skin Perspective

Psoriasis is a chronic, inflammatory immune-mediated skin disease that affects about 2% of the world's population. In 20% of patients with psoriasis, the characteristic skin lesions are accompanied by psoriatic arthritis (PsA). Psoriasis arises in genetically predisposed individuals who have a dysregulated immune response to various environmental factors. The human body is home to many microbial species, and both the skin and the gut microbiome influence the development and function of immune tissue development and function. Studies on the cutaneous microbiome show a trend toward an increased relative abundance of Streptococcus and a decreased level of Propionibacterium in patients with psoriasis compared to healthy controls. In the gut microbiome, the ratio of Firmicutes and Bacteroidetes was perturbed in psoriatic individuals compared to healthy controls. Actinobacteria was relatively underrepresented in patients with psoriasis compared to healthy individuals. A decrease in skin microbiome flora diversity seems to be a sign that a patient with psoriasis is at elevated risk for developing arthritis. Modulating the skin microbiota for therapeutic reasons can be achieved by antimicrobial (antibiotic) therapy, the application of prebiotics or probiotics, or the transplantation of an entire healthy microbial population.

 

Full text: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29858350/ 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.