Sedef hastalığı ve psoriatik artritte bağırsak mikrobiyomu 

Bu derleme, sedef hastalığı ve psoriatik artritte bağırsak mikrobiyomu bileşimi ve işlevi üzerine mevcut araştırmaları özetlemekte, hastalık patogenezi, ilerlemesi ve yönetimindeki potansiyel rolleri araştırmaktadır. Sedef hastalığı, psoriatik artrit ve birlikte ortaya çıkan inflamatuar bağırsak hastalığının artan prevalansının gösterdiği gibi, deri, eklem ve gastrointestinal inflamasyon arasında güçlü bir ilişki mevcuttur; ancak aralarındaki bağlantı tam olarak aydınlatılamamıştır. Sedef hastalığı ve psoriatik artritte bağırsak mikrobiyomunu analiz eden çalışmalar, benzersiz bir disbiyoz paternini ortaya koymaktadır. Bağırsak mikrobiyomunun sedef hastalığı ve psoriatik artrit patogenezindeki rolüyle ilgili olarak, bağırsak geçirgenliği, değişmiş bağışıklık dengesi ve kısa ve orta zincirli yağ asidi üreten bakterilerin dengesizliği gibi çeşitli teorileri bu yayında tartışılmıştır. Ayrıca bağırsak mikrobiyomunun hastanın psoriatik artrit ve diğer ciddi komorbidite riskini nasıl etkilediğini ve dışkı mikroplarının klinik olarak terapötik hedefler veya hastalık belirteçleri olarak nasıl kullanılabileceğini bu yayında tartışılmıştır.

Yayına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32360228/

 

The gut microbiome in psoriasis and psoriatic arthritis

This review summarizes existing research on the gut microbiome composition and function in psoriasis and psoriatic arthritis, exploring potential roles in disease pathogenesis, progression, and management. A strong relationship between skin, joint, and gastrointestinal inflammation exists, as demonstrated by an increased prevalence of psoriasis, psoriatic arthritis, and inflammatory bowel disease co-occurring together; however, the link between them has not been fully elucidated. Studies analyzing the gut microbiome in psoriasis and psoriatic arthritis reveal a unique pattern of dysbiosis. With regard to the gut microbiome's role in psoriasis and psoriatic arthritis pathogenesis, we discuss several theories including intestinal permeability, altered immune homeostasis, and imbalance of short- and medium-chain fatty acid producing bacteria. We also discuss how the gut microbiome affects patient risk of psoriatic arthritis and other serious comorbidities, and how fecal microbes could be used clinically as therapeutic targets or markers of disease.

 

Full text article:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32360228/

 

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.