The gut flora as a forgotten organ

Vitiligo mikrobiyomu ve patojenezi üzerine ilerleyen araştırmalar

 

Vitiligo, yaygın bir cilt depigmentasyon hastalığıdır ve dünya çapında sayısız popülasyonun ruh sağlığını etkiler. Patogenez çok faktörlüdür ve kesin itici faktör belirsizliğini koruyor. Mikrobiyomdaki değişikliklerin vitiligo patogenezinde önemli bir rol oynadığına dair çok sayıda kanıt vardır, bunlar immün homeostazı, oksidatif stresi, cilt bariyerini ve vitiligoda gen ekspresyonunu etkiler. Mikrobiyomun restorasyonu, vitiligo için umut verici bir önleyici ve tedavi edici stratejidir. Bu yayında, vitiligo hastalarının “çekirdek” mikrobiyomunu güvenle tanımlamak, vitiligo patogenezinde mikrobiyomun rolünü anlamak ve mikrobiyal müdahale yoluyla vitiligo için yeni terapötik stratejiler keşfetmek amacıyla vitiligo ile ilgili mikrobiyom üzerine son çalışmalar gözden geçirilmiştir.

 

Makalenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız

Research progress of microbiome and pathogenesis of vitiligo

 

Vitiligo is a common skin depigmentation disease and affects the mental health of myriad populations around the world. The pathogenesis is multifactorial and the exact driving factor remains unclear. There is much evidence that the changes in microbiome play an important role in the pathogenesis of vitiligo, they affect immune homeostasis, oxidative stress, skin barrier, and gene expression in vitiligo. The restoration of microbiome is a promising preventive and therapeutic strategy for vitiligo. Herein, we have reviewed recent studies on the vitiligo-related microbiome in an attempt to confidently identify the “core” microbiome of vitiligo patients, understand the role of microbiome in the pathogenesis of vitiligo, and explore new therapeutic strategies for vitiligo through microbial intervention.

 

Click for the full text of the article

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.