“Bağırsak-deri" ekseni: bağırsaktan sedef hastalığını anlama

 

Arka plan: Sedef hastalığının kesin patogenezi karmaşıktır ve bilim adamları, sedef hastalığının patogenezinde bağırsağın önemli rolünü analiz etmek için bağırsak mukozal bağışıklığını bir giriş noktası olarak kullanırlar. Geleneksel Çin tıbbı, "akciğer kürkü yönetir" ve "Akciğer ile Kalın Bağırsak Arasındaki İç-Dış İlişki" teorisine dayanarak sedef hastalığını bağırsaktan tedavi eder. Bu anlayışa dayalı olarak, bu makale sedef hastalığını “bağırsak-deri” ekseninden anlama fikrini ortaya koymaktadır. Amaç: Bağırsaklardan sedef hastalığının patogenezini araştırmak ve sedef hastalığı için yeni ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi için yeni fikirlerin açılması için “bağırsak-deri” eksenine dayalıdır. Yöntem: Bağırsak ve “bağırsak-deri” ekseni açısından sedef hastalığının tedavisi hakkında literatür toplayın; daha sonra Batı tıbbının bağırsak patogenezi, Geleneksel Çin Tıbbının teorisi ve tedavisi örnekleri gösterilmektedir; son olarak sedef hastalığının “bağırsak-deri” ekseninden tedavisi özetlenmiştir. Sonuçlar: Batı tıbbı, bağırsak yolunu tutan sedef hastalığının tedavisini gerçekleştirmemiştir. Derinlemesine araştırma ve “bağırsak-deri” eksenine dayalı klinik uygulamalara hala ihtiyaç duyulmaktadır. Sedef hastalığının Geleneksel Çin Tıbbı ile tedavi edilmesinin etkili oranı %90'a kadar çıkmıştır, ancak mekanizma araştırması nispeten azdır. Sonuç: “Bağırsak-deri” ekseni mekanizmasının yapısı Geleneksel Çin Tıbbı teorileriyle ve modern bilimsel çağrışımlarla da uyumludur.

 

Makalenin tam metni aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34782035/

“Gut-skin”axis: understanding psoriasis from the gut

Background: The exact pathogenesis of psoriasis is complex, and scholars use the intestinal mucosal immunity as an entry point to analyze the important role of the intestine in the pathogenesis of psoriasis. Traditional Chinese medicine treats psoriasis from the intestine based on the theory that “the lung governs the fur” and “the Interior-Exterior Relationship Between the Lung and Large Intestine”. Based on this understanding, this paper puts forward the idea of understanding psoriasis from the “gut-skin” axis. Objective: Based on the “gut-skin” axis to explore the pathogenesis of psoriasis from the intestines, and open up new ideas for research and development of new drugs for psoriasis. Method: Collect literature on the treatment of psoriasis from the perspective of the intestine and “gut-skin” axis; then, use Western medicine’s intestinal pathogenesis, Traditional Chinese Medicine (TCM) theory and examples of TCM treatment are demonstrated; finally, the treatment of psoriasis from the “gut-skin” axis is summarized. Results: Western medicine has not carried out treatment of psoriasis involving the intestinal tract. In-depth research and clinical applications based on the “gut-skin” axis are still needed. The effective rate of treating psoriasis by TCM has been as high as 90%, but the mechanism research is relatively scarce. Conclusion: The construction of the “gut-skin” axis mechanism is consistent with TCM theories, and is consistent with modern scientific connotations as well.

Full text article:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34782035/

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.