The gut flora as a forgotten organ

 

Bağırsak Mikrobiyomu ve Nöropsikiyatrik Bozukluklar: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) İçin Çıkarımlar

Depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi nöropsikiyatrik bozuklukların (NPD'ler) tümü, nihayetinde bozuk beyin işlevinden kaynaklanan davranışsal, bilişsel ve duygusal bozukluklarla ilgilidir. Daha spesifik olarak, bu bozukluklar çeşitli nöromodülatörlerle (yani serotonin ve dopamin) ve ayrıca hem bilişsel hem de sosyo-duygusal beyin ağlarındaki işlev bozukluğuyla bağlantılıdır. Artan kanıtlar, bağırsak ortamının ve özellikle mikrobiyomun bireysel zihinsel sağlıkta önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bağırsak-beyin iletişim ekseninin varlığı uzun süredir belirlenmiş olmasına rağmen, son araştırmalar bu eksenin gelişiminin ve düzenlenmesinin bağırsak mikrobiyomu tarafından belirlendiğini iddia etmektedir. Hem hayvanları hem de insanları içeren birçok çalışma, bağırsak mikrobiyomunu depresyon, anksiyete ve OSB ile ilişkilendirmiştir. Aynı NPD'lere sahip bireyler için mikrobiyom merkezli tedaviler umut verici sonuçlar vermiştir. Hem biyokimyasal hem de semptomatik olarak diğer NPD'lerle son zamanlardaki yükselişine ve temeldeki benzerliklerine rağmen, bağırsak mikrobiyomu ve DEHB arasındaki bağlantılar şu anda diğer NPD'lerin gerisinde kalmaktadır. Tüm kanıtların, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bir duruma ilişkin anlayışımızı derinleştirmek için DEHB'deki bağırsak mikrobiyomunun rolünün kapsamlı ve derinlemesine bir analizinin önemine ve buna duyulan ciddi ihtiyaca işaret ettiğini bu makalenin yazarları göstermektedir.

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7440676/

The gut microbiome and neuropsychiatric disorders - implications for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Neuropsychiatric disorders (NPDs) such as depression, anxiety, bipolar disorder, autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) all relate to behavioural, cognitive and emotional disturbances that are ultimately rooted in disordered brain function. More specifically, these disorders are linked to various neuromodulators (i.e. serotonin and dopamine), as well as dysfunction in both cognitive and socio-affective brain networks. Increasing evidence suggests that the gut environment, and particularly the microbiome, plays a significant role in individual mental health. Although the presence of a gut–brain communication axis has long been established, recent studies argue that the development and regulation of this axis is dictated by the gut microbiome. Many studies involving both animals and humans have connected the gut microbiome with depression, anxiety and ASD. Microbiome-centred treatments for individuals with these same NPDs have yielded promising results. Despite its recent rise and underlying similarities to other NPDs, both biochemically and symptomatically, connections between the gut microbiome and ADHD currently lag behind those for other NPDs. We demonstrate that all evidence points to the importance of, and dire need for, a comprehensive and in-depth analysis of the role of the gut microbiome in ADHD, to deepen our understanding of a condition that affects millions of individuals worldwide.

 

Full text:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7440676/

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.