The gut flora as a forgotten organ

 

Yetişkinlerde ve çocuklarda kabızlığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisi üzerine sistematik inceleme

Arka plan: Hastalık alanları arasında yaşam kalitesinin (QoL) karşılaştırılması, uygun araçların kullanılmasını gerektirir. Pek çok çalışma kabızlıkta yaşam kalitesini araştırmış olsa da, çoğu çapraz karşılaştırma için uygun olmayan hastalığa özgü araçlar kullanmıştır.

Amaçlar: Kabızlıkta yaşam kalitesi çalışmalarını belirlemek ve bu sonuçları diğer kronik durumlarla karşılaştırmak.

Yöntemler: Kapsamlı bir literatür taraması, genel olarak kabızlığın yaşam kalitesi üzerine üzerine yapılan çalışmalar derlendi. Sonuçlar, mümkün olduğunda istatistiksel olarak toparlandı ve diğer kronik durumlarda aynı araçlar kullanılarak yayınlanan sonuçlarla karşılaştırıldı.

Bulgular: Yetişkinlerde 10 ve çocuklarda 3 olmak üzere toplam 13 yeterli çalışma belirlendi. SF-36/12 araçlarını kullanan 8 çalışmanın sonuçları bir araya getirildi; kalan beşi anlatısal olarak rapor edildi. Yaşam kalitesi puanlarının zihinsel ve fiziksel bileşenleri, hem yetişkin hem de çocuk popülasyonlarında sürekli olarak bozulmuştur ve en büyük etki ikinci basamak bakım çalışmalarında görülmüştür. Zihinsel sağlık etkileri fiziksel alanlardan daha baskındı. Etkinin büyüklüğü, alerjisi, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve inflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda görülenle karşılaştırılabilir düzeydeydi.

Sonuçlar: Kabızlığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisi önemlidir ve diğer yaygın kronik durumlarla karşılaştırılabilir. Kabızlıkta bakımı iyileştirmek, önemli sayıda hasta için yaşam kalitesini iyileştirmenin etkili bir yolu olabilir.

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2036.2010.04273.x

Systematic review: impact of constipation on quality of life in adults and children

Background: Comparison of quality of life (QoL) across disease areas requires the use of appropriate tools. Although many studies have investigated QoL in constipation, most used disease-specific tools that are inappropriate for cross-comparisons.

Aims: To identify studies of QoL in constipation and to compare these results with other chronic conditions.

Methods: A comprehensive literature search identified studies in constipation that used a generic QoL tool. Results were statistically pooled where possible and compared with published results using the same tools in other chronic conditions.

Results: A total of 13 qualifying studies were identified, 10 in adults and three in children. Results from eight studies using the SF-36/12 tools were pooled; the remaining five were narratively reported. Mental and physical components of QoL scores were consistently impaired in both adult and child populations, with the greatest impact being seen in secondary care studies. Mental health effects predominated over physical domains. The magnitude of impact was comparable with that seen in patients with allergies, musculoskeletal conditions and inflammatory bowel disease.

Conclusions: The impact of constipation on QoL is significant and comparable with other common chronic conditions. Improving management may prove to be an effective way of improving QoL for a substantial number of patients.

Full Text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2036.2010.04273.x

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.