Global prevalence of autism: A systematic review update

Sedef Hastaları Damgalanmış Hissediyor

Toplumsal olumsuz önyargı (damgalama), sosyal ayrımcılığa ve yabancılaşmaya yol açan itibarsızlaştırıcı bir işarete sahip olmak olarak tanımlanmaktadır. Bu makalenin amacı, sedef hastalarının karşılaştığı önyargı düzeyini tahmin etmektir. Toplam 102 sedefli birey çalışmaya alınmış ​​ve 6 maddelik Önyargı Ölçeği ve 33 maddelik Önyargı Duyguları Anketi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yaşam kalitesi, stres ve depresyon değerlendirilmiştir. Hastaların çoğu sedef hastalığı nedeniyle toplumsal önyargıya uğradığını hissettiği sonucuna varılmıştır. En rahatsız edici yön, diğer insanların cilt değişikliklerine bakmasıydı. 33 maddelik ankete göre, reddedilme beklentisi ve suçluluk ve utanç duyguları, damgalanmanın ve toplumsal önyargının başlıca yönleriydi ve düzeyi, kaşıntı yoğunluğu, alevlenme öncesi stres, depresif belirtiler ve yaşam kalitesi ile anlamlı düzeyde ilişkiliydi. Sedef hastalığı olan hastaların maruz kaldığı toplumsal önyargıyı azaltmak için çağdaş toplumlarda sedef hastalığının bulaşıcı olmadığı, diğer birçok kronik durum gibi bir hastalık olduğu konusunda farkındalık yaratmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Not: Bu çalışma Polonya’daki Wroclaw Medical University’de yapılmıştır.

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.medicaljournals.se/acta/content_files/files/pdf/92/1/3532.pdf

Patients with Psoriasis Feel Stigmatized

Stigmatization is defined as having a discrediting mark that leads to social discrimination and alienation. The aim of this study was to estimate the level of stigmatization experienced by patients with psoriasis. A total of 102 individuals with psoriasis were recruited and was assessed using the 6-item Stigmatization Scale and the 33-item Feelings of Stigmatization Questionnaire. In addition, quality of life, stress and depression were evaluated. The majority of patients felt that they were stigmatized by psoriasis. The most bothersome aspect was that other people stared at their skin changes. According to the 33-item questionnaire, anticipation of rejection and feelings of guilt and shame were the major aspects of stigmatization, the level of which correlated significantly with pruritus intensity, stress prior to exacerbation, depressive symptoms and quality of life. In order to decrease the stigmatization level in patients with psoriasis, greater effort is needed to raise awareness in contemporary societies that psoriasis is not contagious, but is a disease like many other chronic conditions.

Full text: https://www.medicaljournals.se/acta/content_files/files/pdf/92/1/3532.pdf

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.