The gut flora as a forgotten organ

Bağırsak Mikrobiyotası Ve Kronik Kabızlık

Kronik kabızlık, etiyolojisi ve patofizyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamış ve büyük olasılıkla çok faktörlü olan, yaygın, külfetli bir gastrointestinal bozukluktur. Kabızlığı olan hastalar ve sağlıklı kontroller karşılaştırıldığında, bağırsak mikrobiyotasının bileşimindeki farklılıklar gösterilmiştir. Artan kanıtlar, bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin kabızlığa ve kabızlıkla ilgili semptomlara katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bağırsak mikrobiyotası, gastrointestinal sistemde yaşayan ve sağlığı geliştirici birçok önemli işlevi yerine getiren bir mikroorganizma topluluğudur. Bağırsak mikrobiyotası, gıda ürünlerinin emilebilir besinlere parçalanmasına yardımcı olur, konakçının bağışıklık sistemini uyarır, patojenik bakterilerin büyümesini önler ve biyolojik olarak önemli çok çeşitli bileşikler üretir. Bu derlemede, kronik kabızlığın patogenezinde ve yönetiminde bağırsak mikrobiyotasının rollerini destekleyen mevcut kanıtları özetlenmektedir. Kronik kabızlığın tedavisi için nihai olarak yeni terapötik araçların geliştirilmesinde paha biçilmez olan bağırsak mikrobiyotası ve bağırsak fonksiyonu etkileşimlerinin yeni mekanizmalarına ışık tutulmaktadır.

Alt başlıklar:

  • Kronik kabızlıkta bağırsak mikrobiyotasında olası değişiklikler
  • Bağırsak mikrobiyotasının bağırsak hareketliliğinde olası rolü
  • Kronik kabızlıkta olası mikrobiyota temelli tedavi: Diyet lifi, Prebiyotikler, Probiyotikler, Fekal mikrobiyota transplantasyonu

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2821-1

 

Intestinal Microbiota and Chronic Constipation

Chronic constipation is a prevalent, burdensome gastrointestinal disorder whose aetiology and pathophysiology remains poorly understood and is most likely multifactorial. Differences in the composition of the intestinal microbiota have been demonstrated when constipated patients and healthy controls have been compared. Growing evidence indicates that alterations of intestinal microbiota may contribute to constipation and constipation-related symptoms. The intestinal microbiota is a collection of microorganisms that live within the gastrointestinal tract, and perform many important health-promoting functions. The intestinal microbiota aids in the breakdown of food products into absorbable nutrients, stimulates the host immune system, prevents growth of pathogenic bacteria and produces a great variety of biologically important compounds. In this review, we will summarize the current evidence supporting roles of the intestinal microbiota in the pathogenesis and management of chronic constipation. The discussion will shed light on the novel mechanisms of intestinal microbiota and gut function interactions, which is invaluable in ultimately developing new therapeutic tools for the treatment of chronic constipation.

 

Subtopics:

  • Possible alterations of intestinal microbiota in chronic constipation
  • Possible role of the intestinal microbiota in gut motility
  • Possible microbiota-based therapy on chronic constipation: Dietary fibre, Prebiotics, Probiotics, Fecal microbiota transplantation

Full text:

https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2821-1

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.