The gut flora as a forgotten organ

Kardiyovasküler Sağlık ve Hastalıkta Bağırsak Mikrobiyotası

Son yıllarda bilimsel gelişmeler bağırsak mikrobiyota-konak etkileşimine odaklanmıştır, çünkü biriken kanıtlar, bağırsak mikrobiyotasının insan sağlığı ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklarda önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Disbiyoz olarak adlandırılan hastalıkla ilişkili bağırsak mikrobiyotasının bileşimindeki değişiklikler, ateroskleroz, hipertansiyon, kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, obezite ve tip 2 diyabet gibi patolojilerle ilişkilendirilmiştir. Bağırsak mikrobiyota bileşimindeki değişikliklere ek olarak, bağırsak mikrobiyotasının metabolik potansiyeli, hastalıkların gelişimine katkıda bulunan bir faktör olarak tanımlanmıştır. Son araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının konakçı üzerinde çeşitli etkilere yol açabileceğini ortaya koymuştur. Gerçektende, bağırsak mikrobiyomu, konak fizyolojisini etkileyebilecek biyoaktif metabolitler üreten bir endokrin organ gibi işlev görmektedir. Mikrobiyota, konakçı ile trimetilamin/trimetilamin N-oksit yolu, kısa zincirli yağ asitleri yolu ve birincil ve ikincil safra asitleri yolları dahil olmak üzere birçok yolla etkileşime girer. Bu metabolizmaya bağlı yollara ek olarak, metabolizmadan bağımsız süreçlerin de potansiyel olarak kardiyovasküler hastalık patogenezine katkıda bulunduğu öne sürülmektedir. Örneğin, kalp yetmezliği ile ilişkili splanknik dolaşım (Gastrointestinal kanal, dalak, pankreas ve karaciğer kan dolaşımı) tıkanıklığı, bağırsak duvarı ödemi ve bozulmuş bağırsak bariyer fonksiyonunun bakteriyel translokasyona, sistemik dolaşımda bakteriyel ürünlerin varlığına ve yüksek inflamatuar duruma neden olduğu düşünülmektedir. Bunların ayrıca kalp yetmezliği ve aterosklerozun daha da ilerlemesine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu literatür derlemesinin amacı, mikrobiyota, metabolitleri ve kardiyovasküler hastalıkların gelişimi ve ilerlemesi arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulamaktır. Ayrıca normal fizyolojide bağırsak mikrobiyotasının rolleri ve yeni terapötik hedefler olarak bağırsak mikrobiyal sakinlerini modüle etme potansiyeli bu derlemede incelenmiştir

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390330/

Gut Microbiota in Cardiovascular Health and Disease

Significant interest in recent years has focused on gut microbiota–host interaction because accumulating evidence has revealed that intestinal microbiota play an important role in human health and disease, including cardiovascular diseases. Changes in the composition of gut microbiota associated with disease, referred to as dysbiosis, have been linked to pathologies such as atherosclerosis, hypertension, heart failure, chronic kidney disease, obesity, and type 2 diabetes mellitus. In addition to alterations in gut microbiota composition, the metabolic potential of gut microbiota has been identified as a contributing factor in the development of diseases. Recent studies revealed that gut microbiota can elicit a variety of effects on the host. Indeed, the gut microbiome functions like an endocrine organ, generating bioactive metabolites, that can impact host physiology. Microbiota interact with the host through many pathways, including the trimethylamine/trimethylamine N-oxide pathway, short-chain fatty acids pathway, and primary and secondary bile acids pathways. In addition to these metabolism-dependent pathways, metabolism-independent processes are suggested to also potentially contribute to cardiovascular disease pathogenesis. For example, heart failure–associated splanchnic circulation congestion, bowel wall edema, and impaired intestinal barrier function are thought to result in bacterial translocation, the presence of bacterial products in the systemic circulation and heightened inflammatory state. These are thought to also contribute to further progression of heart failure and atherosclerosis. The purpose of the current review is to highlight the complex interplay between microbiota, their metabolites, and the development and progression of cardiovascular diseases. We will also discuss the roles of gut microbiota in normal physiology and the potential of modulating intestinal microbial inhabitants as novel therapeutic targets.

Full text: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390330/

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.