The gut flora as a forgotten organ

 Otizm ve duygudurum bozukluklarında bağırsak mikrobiyotası

Bağırsak mikrobiyotasının gastrointestinal (GI) sistemde fizyolojik durumun korunmasında önemli bir rolü olduğu hipotezi, bir dizi gastrointestinal ve ekstra gastrointestinal hastalıkta bağırsak florasının niteliksel ve niceliksel değişimini gösteren birkaç çalışma tarafından desteklenmektedir. Son birkaç yılda otizm, demans ve duygudurum bozukluğu gibi patolojilerin etyopatogenezinde bağırsak mikrobiyota bozukluğunun önemi artmıştır. Şizofreni, majör depresif bozukluk ve bipolar bozukluk gibi bozukluklarda vurgulanan inflamatuar durum değişikliğinin kanıtı, mikrobiyota değişimini güçlü bir şekilde hatırlatır ve GI sistemindeki değişikliğin nöropsikiyatrik bozukluklarda da önemli bir rolü olduğunu ileri sürer. Şimdiye kadarki mevcut kanıtlar, bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmanın, otizm ve duygudurum bozukluklarının gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bağırsak mikrobiyotasının terapötik modülatörlerinin otizm ve duygudurum bozukluklarına uygulanması, bugüne kadar sadece deneysel ortamlarda deneyimlendi ve az sayıda ancak umut verici sonuçlar elde edildi. Otizm spektrum bozukluğunun (OSB) gelişiminde bağırsak mikrobiyotasının rolünün daha derin bir değerlendirmesinin yanı sıra bağırsak mikrobiyotasının modülasyonu için terapötik teçhizatın ilerlemesi, OSB ve duygudurum bozukluklarının daha iyi yönetimi için önemlidir.

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698498/

 

Gut microbiota in autism and mood disorders

 The hypothesis of an important role of gut microbiota in the maintenance of physiological state into the gastrointestinal (GI) system is supported by several studies that have shown a qualitative and quantitative alteration of the intestinal flora in a number of gastrointestinal and extra-gastrointestinal diseases. In the last few years, the importance of gut microbiota impairment in the etiopathogenesis of pathology such as autism, dementia and mood disorder, has been raised. The evidence of the inflammatory state alteration, highlighted in disorders such as schizophrenia, major depressive disorder and bipolar disorder, strongly recalls the microbiota alteration, highly suggesting an important role of the alteration of GI system also in neuropsychiatric disorders. Up to now, available evidences display that the impairment of gut microbiota plays a key role in the development of autism and mood disorders. The application of therapeutic modulators of gut microbiota to autism and mood disorders has been experienced only in experimental settings to date, with few but promising results. A deeper assessment of the role of gut microbiota in the development of autism spectrum disorder (ASD), as well as the advancement of the therapeutic armamentarium for the modulation of gut microbiota is warranted for a better management of ASD and mood disorders.

 

Full text:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698498/

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.