The gut flora as a forgotten organ

Geç Başlangıçlı Otizmde Gastrointestinal Mikroflora Çalışmaları

Bazı geç başlangıçlı (regresif) otizm vakaları anormal flora içerebilir, çünkü zayıf bir şekilde emilen oral vankomisin bu çocuklarda önemli iyileşmeye yol açabilir. Regresif otizmli çocukların fekal florası, kontrol çocukları ile karşılaştırıldı ve otizmli çocuklarda klostridial sayımlar daha yüksek olduğu gözlemlendi. Otizmli çocukların dışkılarında bulunan klostridial türlerin sayısı, kontrol çocukların dışkılarından daha fazlaydı. Otizmli çocuklarda kontrollerde bulunmayan 9 Clostridium türü bulunurken, kontrollerde otizmli çocuklarda bulunmayan sadece 3 tür bulunmuştur. Toplamda 25 farklı klostridial tür bulundu. Gastrik ve duodenal örneklerdeki en çarpıcı bulgu, spor oluşturmayan anaerobların ve mikroaerofilik bakteriler otizmli çocuklarda önemli sayıda bulunurken kontrol çocuklarında tamamen yokluğudur. Bu çalışmalar, geç başlangıçlı otizmli çocukların üst ve alt bağırsak florasında önemli değişiklikler olduğunu göstermekte ve bu bozukluğun doğası hakkında fikir verebilmektedir.

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12173102/

 

Gastrointestinal Microflora Studies in Late-Onset Autism

Some cases of late-onset (regressive) autism may involve abnormal flora because oral vancomycin, which is poorly absorbed, may lead to significant improvement in these children. Fecal flora of children with regressive autism was compared with that of control children, and clostridial counts were higher. The number of clostridial species found in the stools of children with autism was greater than in the stools of control children. Children with autism had 9 species of Clostridium not found in controls, whereas controls yielded only 3 species not found in children with autism. In all, there were 25 different clostridial species found. In gastric and duodenal specimens, the most striking finding was total absence of non-spore-forming anaerobes and microaerophilic bacteria from control children and significant numbers of such bacteria from children with autism. These studies demonstrate significant alterations in the upper and lower intestinal flora of children with late-onset autism and may provide insights into the nature of this disorder.

Full text:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12173102/

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.